Hur vi jobbar

Det viktigaste för oss är att producera mat på ett hållbart sätt – och det gör vi genom att använda gamla vedertagna metoder samtidigt som vi skonar våra kroppar med hjälp av moderna tekniker, strategier & hjälpmedel

Eftersom en grönsak hämtar sin näring ur jorden måste man bygga bra jord för att skörda en bra grönsak.
Vi tar hand om jorden genom att årligen tillföra mycket organiskt material, naturligt gödsel ifrån gården & närliggande gårdar. Jorden luftas så att vatten och syre kan tränga ner till rötterna och bidra till starka grödor samt bibehållet mikroliv.
Manuella verktyg så som kratta, bredgrep & såmaskin används istället för för dyra traktorer som kräver fossila bränslen. Tack vare precisionsarbetet kan man i ett välgenomtänkt system få ut 12 gånger mängden grödor på samma yta som en traktor kan

Djuren vi har på gården ingår i vår rotation med odlingarna.
Grisarna bryter ny odlingsmark genom att äta upp grässvålen, hönsen går efter och pickar samtidigt som dem båda gödslar livet under jorden.
Ankorna äter sniglar och får vattnet i dammen att cirkulera
Förutom detta roterar vi även våra grönsaker så att vi inte odlar samma grönsaksfamilj på samma plats varje år

För att skapa biologisk mångfald & binda koldioxid satsar vi mycket på perenna (fleråriga) grödor som inte stör jordlivet eller tar lika mycket arbetstid i anspråk genom att ge skörd i många år när det väl är etablerat – samtidigt som att ge viktigt skydd & mat till insekter & pollinatörer